Andrijana

недеља, 13. март 2016.

Legenda o Zaide Bahče (Zajde Badže)

Priča se da je Zajde Badže bila čestita, pobožna devojka,usvojenica bogatog niškog turčina.Samo ime, prevedeno sa turskog, znači čista, plemenita, sveta žena.

Jedne godine njen poočim je odlučio da poseti Meku i sveta mesta islama. Dugo se zadržao na hadžiluku. Zajde je jedne noći čula njegov glas, koji ga moli da mu pošalje nešto za jelo. Ona ujutru zamoli majku da joj da posudu u kojoj će spakovati svoje đakonije. Krenula je naput da sama očuhu odnese hranu. Prošavši jednu od gradskih kapija i izašavši na gradsko polje, krenula je put Meke i tu joj se gubi svaki trag. Posle nekoliko dana, nedaleko od Beogradske kapije, pronađene su njene papuče. Ljudi su poverovali da je tu stradala braneći svoju čast.

Ubrzo se poočim vratio s hadžiluka. Kada je saznao za tužnu sudbinu svoje usvojenice, iz torbe je izvadio sahan (zdelu) koju mu je ona ponela u Meku. Rekao je da je zdela bila ostavljena u njegovoj sobi i da je bila puna medenih kolača.

Svi, koji su to čuli, bili su uvereni da je Zajde postala svetica. Sagradili su joj turbe na mestu gde su nađene papuče.Ono je tri puta građeno i tri puta se samo rušilo. Grob je ostao otvoren da ga bije kiša i greje sunce, t.j.da Zajde i mrtvu nagreva sunce i kišne kapi kupaju. ‪#‎Niš‬

Druga verzija legende glasi da je Zajde bila hrišćanka, koja je radila u porodici bogatog turčina. Pošto nije bila muslimanka, nije smela da klanja u kući. Radila je to u klozetu. Kada je njen poslodavac otišao u Meku i tamo se dugo zadržao,ona je poželela da mu odnese sahan pun medenjaka i halve. Kada je to spomenula njegovoj supruzi, ona se usportivila. Međutim,u trenutku nepažnje, Zajde grabi zdelu, puni je kolačimai alvom i oodnosi je u Meku, gde je polaže prednoga svog gazde dok on klanja. Kad je primetio sahan i halvu iz njegove porodice, bio je zbunjen. 

Čim se rvatio sa hadžiluka, svima je podelio poklone,a zatimje pozvao Zajde. Pružio joj je sahan, aona jepoletelai odletela kroz prozor. Dozivao je za njom: "Zajde Badže, Zajde Badže (sveta žena)". Kako je letela, tako joj je, u blizini beogradske kapije na niškoj tvrđavi,ispala papuča.Tu se danas nalazi gore pomenuto turbe. Romi ga posećuju svakog četvrtka, darivaju ga i mole se za zdravlje.
#legenda


Нема коментара :

Постави коментар